Amdanom ni

Mae TG Ynys Môn CYF, yn darparu gwasanaethau ymgynghori gan gynnwys rheoli prosiectau, defnyddio seilwaith, hyfforddiant seiber-ddiogelwch a chyngor i amrywiaeth o sefydliadau.

Neil Summers yw ein prif ymgynghorydd a pherchennog TG Ynys Môn CYF.

Mae ganddo 30 mlynedd o brofiad ym maes rheoli, gan weithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae’r rolau wedi amrywio o arwain timau bach mewn amgylchedd ymchwil i reoli prosiectau gwerth miliynau o bunnoedd yn y sector preifat.

Y 15 blynedd diwethaf mae hi wedi gweithio ym maes TGCh yn y sector cyhoeddus ar lefel dechnegol a Phennaeth TG. Cymwysterau technegol proffesiynol gan Microsoft a Cisco a PRINCE2 ac roedd yn aelod o Sefydliad Siartredig TG.

Ar lefel ranbarthol, mae rolau yn cynnwys datblygu seilwaith band eang yn y gymuned leol fel rhan o waith bwrdd uchelgais economaidd Gogledd Cymru (NWAU).

Yn ddiweddar, bu’n ymwneud â darparu cyngor ar seiberddiogelwch fel rhan o brosiect i sefydliad lleol gael ardystiad seiber-hanfodion. Aelod o glwstwr diogelwch seiber Gogledd Cymru ac mae wedi cynghori sefydliadau ar y Rheoliadau Diogelu data cyffredinol (GDPR).

Yr ydym yn gallu cynnig gwasanaeth dwyieithog.

Am fwy o fanylion cysylltwch â ni.